Центрифуги фільтруючі з пульсуючим вивантаженням осаду

Призначені для розділення концентрованих суспензій, що добре фільтруються, з крупно- і середньо-кристалічною твердою фазою, що швидко втрачають плинність, з вмістом твердої фази близько 50%.

1-2fgn0Застосовуються також для розділення суспензій зі середньоабразівною твердою фазою, що складається в основному з кристалічних продуктів (сульфату амонію, сульфату міді, мідного купоросу, кухонної солі, нітрату натрію, поташу, карбаміду, алюмінієвих квасців, глауберової солі) коротковолокнистих матеріалів (ацетил- і етилцелюлози , нітроцелюлози) і аморфних продуктів.

Центрифуги даного типу широко застосовуються в хімічній, металургійній, гірничорудній, цукровій та інших галузях промисловості.
Перевагою центрифуг цього типу є компактність конструкції, простота обслуговування, безперервність технологічного процесу розділення суспензій, можливість промивки осаду, високий ступінь осушування, велика продуктивність, можливість включення в автоматичні або безперервно діючі технологічні лінії.

Основні параметри

Марка центрифуги Максим.
частота
обертання,
об/хв.
Фактор
поділу
Потужність електродвигуна, кВт Габаритні розміри,
(з віброізоляцією), мм
Маса, кг
привода
центрифуги
насосу довжина ширина висота центрифуги центрифуги
з віброізоляторами
1/2ФГП-401К-04 1600 570 11 7,5 2090 1550 2630 1760 2320
1/2ФГП-401К-05 1600 570 11 7,5 2090 1550 2630 1760 2320
1/2ФГП-631К-01 1300 595 11 7,5 2195 1735 2850 2270 2840
1/2ФГП-631К-02 1300 595 11 7,5 2195 1735 2850 2270 2840
1/2ФГП-809К-05 1200 644 30 22 3240 2260 2700 5340 6690
1/2ФГП-801К-06 1200 644 30 22 3240 2235 2700 5230 6350
1/2ФГП-801К-07 1200 644 30 22 3240 2235 2700 5230 6350
1/2ФГП-801К-10 1200 644 30 22 2960 2225 2690 5100 6070

Примітки: Спосіб завантаження: самопливом з ємності накопичувача або під тиском від насоса-дозатора.

Для замовлення обладнання, що цікавить Вас, просимо заповнити Опитувальний лист