Центральна заводська лабораторія

Центральна заводська лабораторія ПАТ “Сумське НВО” надає послуги стороннім організаціям з випробування сталей, сплавів і ферроматеріалов.

Вартість послуг ЦЗЛ

№ з/п Найменування послуг Ціна (грн.)*
20% НДС за один зразок
Ціна (грн.)*
без НДС за один зразок
1. Випробування на растягання з визначенням
Ϭт; Ϭв; δ5; ψ
120,00 100,00
2. Випробування на растягання при підвищених температурах до 900°С 450.00 375.00
3. Випробування на растягання при температурі до 150 °С 240.00 200.00
4. Випробування стандартних зразків на загин 150,00 125,00
5. Випробування стандартних зразків на кручення 240,00 200,00
6. Випробування стандартних зразків на стискання 90,00 75.00
7. Випробування з визначенням границі витривалості 600.00 500.00
8. Випробування стандартних зразків на ударну в’язкість 42,00 35,00
9. Випробування на ударний вигин при низьких температурах 198,00 165,00
10. Випробування твердості по Роквелу, Брюнелю, Вікерсу 24,00 20,00
11. Виготовлення заготовки для фізико- механічних випробувань 60.00 50.00
12. Виготовлення одного зразка для випробування на розтягання 90.00 75,00
13. Виготовлення одного зразка з листового матеріалу для випробування на розтягання 24.00 20.00
14. Виготовлення одного зразка для випробування на ударну в’язкість 90.00 75.00
15. Визначення хімічного складу сталей та сплавів методом фотоелектричного спектрального аналізу 204.00 170.00
16. Визначення хімічного складу кольорових сплавів методом фотоелектричного спектрального аналізу 282.00 235.00
17. Металографічні дослідження структури металу 354,00 295.00
18. Металографічні дослідження бала зерна 354,00 295.00
19. Визначення неметалевих включень металографічним методом 408,00 340,00
20. Випробування макроструктури зразка (по злому) 354.00 295.00
21. Визначення цементованого шару 354,00 295,00
22. Визначення товщини азотованого шару 354.00 295.00

Вартість послуг ЦЗЛ
з випробування металів та сплавів


з/п
Найменування послуг Ціна (грн.)*
20% НДС за один зразок
Ціна (грн.)*
без НДС за один зразок
1. Визначення хімічного складу Феромарганцю
1.1 Марганець 300,00 250,00
1.2 Фосфор 480,00 400,00
1.3 Кремній 570,00 475,00
1.4 Сірка 84,00 70,00
1.5 Вуглець 84,00 70,00
2. Визначення хімічного складу Феротитану
2.1 Титан 216,00 180,00
2.2 Кремній 504,00 420,00
2.3 Фосфор 600,00 500,00
2.4 Мідь 216,00 180,00
2.5 Алюміній 528,00 440,00
2.6 Сірка 84,00 70,00
2.7 Вуглець 84,00 70,00
3. Визначення хімічного складу Хромау металевого
3.1 Хром 480,00 400,00
3.2 Фосфор 930,00 775,00
3.3 Кремній 552,00 460,00
3.4 Алюміній 528,00 440,00
3.5 Сірка 84,00 70,00
3.6 Вуглець 84,00 70,00
4. Визначення хімічного складу Ферохрому
4.1 Хром 480,00 400,00
4.2 Фосфор 1050,00 875,00
4.3 Кремній 450,00 375,00
4.4 Сірка 84,00 70,00
4.5 Вуглець 84,00 70,00
5. Визначення хімічного складу Феромолібдену
5.1 Молібден 516,00 430,00
5.2 Фосфор 516,00 430,00
5.3 Кремній 552,00 460,00
5.4 Мідь 528,00 440,00
5.5 Сірка 84,00 70,00
5.6 Вуглець 84,00 70,00
6. Визначення хімічного складу Ферованадію
6.1 Ванадій 516,00 430,00
6.2 Фосфор 528,00 440,00
6.3 Кремній 540,00 450,00
6.4 Сірка 84,00 70,00
6.5 Вуглець 84,00 70,00
7. Визначення хімічного складу Феросиліцію
7.1 Кремній 432,00 360,00
7.2 Фосфор 588,00 490,00
7.3 Сірка 84,00 70,00
7.4 Вуглець 84,00 70,00
8. Визначення хімічного складу Фероніобію
8.1 Сума ніобію і танталу 1140,00 950,00
8.2 Кремній 768,00 640,00
8.3 Фосфор 456,00 380,00
8.4 Сірка 84,00 70,00
8.5 Вуглець 84,00 70,00
9. Визначення хімічного складу Марганцю металевого
9.1 Марганець 336,00 280,00
9.2 Фосфор 576,00 480,00
9.3 Сірка 84,00 70,00
9.4 Вуглець 84,00 70,00
10. Визначення хімічного складу Феросилікомарганцю
10.1 Марганець 336,00 280,00
10.2 Фосфор 576,00 480,00
10.3 Сірка 84,00 70,00
10.4 Вуглець 84,00 70,00

*ціни орієнтовні, уточнюватимуться під час укладання договору.