Публічного акціонерного товариства
«Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім.М.В.Фрунзе»
місцезнаходження: Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58,
код ЄДРПОУ 05747991

Наглядова рада ПАТ «Сумське НВО ім. М. В.Фрунзе» (надалі – «Товариство») повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Збори») відбудуться об 11:00 год. 24 липня 2015 року за адресою: м. Суми, пл. Горького, 5 (Палац культури ім. М.В.Фрунзе, концертний зал та фойє першого поверху). Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 20 липня 2015 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішения про зміну найменування Товариства

3. Внесенння змін до Статуту Товариства.

4. Внесенння змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

5. Внесенння змін до Положення про Наглядову раду Товариства.

6. Внесенння змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись 24 липня 2015 року за місцем їх проведення з 10:00 до 10:40 год. Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та доручення, засвідчене згідно з вимогами чинного законодавства.

Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, за адресою: 40004, м. Суми, вул. Горького, 58 (біля кафе «Затишок», сектор корпоративних відносин департаменту правового забезпечення, кабінет 203а) у робочі дні з 8:00 до 17:00, а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є начальник департаменту правового забезпечення Танчик Олександр Михайлович.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів, подаються в письмовій формі із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції з питання та/або проекту рішення. Пропозиції вносяться до 04 липня 2015 року.

 

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

Повідомлення про проведення Зборів надруковане в газеті «"Відомості НКЦПФР" від 22.06.2015 р. № 115 (2119).

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Генеральний директор Цимбал О.Ю. 22.06.2015р.