ПРОТОКОЛ № 11/12-2018
засідання Наглядової ради
ПАТ «Сумське НВО»

 

«11» грудня 2018 року

 

Наглядова рада ПАТ «Сумське НВО» (далі також – Товариство), в складі:

Овденко Галини Володимирівни, голови Наглядової ради Товариства;
Пертіна Олексія Володимировича, секретаря Наглядової ради Товариства;
Лук’яненко Володимира Матвійовича, члена Наглядової ради Товариства;
Шумилової Ельвіри Анатоліївни, члена Наглядової ради Товариства;
Сарапулова Євгена Євгеновича, члена Наглядової ради Товариства,

проводить засідання в заочній формі відповідно до пункту 10.9. Статуту Товариства з використанням бюлетенів для голосування.

Станом на 11.12.2018р. отримані бюлетені з рішеннями 5 членів Наглядової ради Товариства. Відповідно до пункту 10.9. Статуту Товариства засідання є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Погодження укладення між Товариством та Контрагентом договору купівлі-продажу об’єкта нерухомості, що є непрофільним активом і перебуває у власності Товариства, і надання Генеральному директору Товариства Цимбалу Олексію Юрійовичу (уповноваженій ним особі) повноважень на підписання зазначеного договору та всіх необхідних у зв’язку з цим документів .
СЛУХАЛИ:

      Інформацію про необхідність:

1.    Погодження укладення між Товариством та Контрагентом договору купівлі-продажу об’єкта нерухомості, що є непрофільним активом і перебуває у власності Товариства, на наступних умовах:

– предмет договору – житлові, нежитлові приміщення, об’єкти нерухомого майна (далі – Об’єкт), а також рухоме майно (обладнання, меблі тощо) і малоцінний інвентар, необхідні для експлуатації Об’єкту;

– ціна Об’єкту з урахуванням вартості рухомого майна і малоцінного інвентарю –  12 000 000,00 (дванадцять мільйонів) гривень з ПДВ;

– термін оплати – в день укладення договору купівлі-продажу;
та надання повноважень Генеральному директору Товариства Цимбалу Олексію Юрійовичу (уповноваженій ним особі) на підписання договору купівлі-продажу Об’єкта з правом визначення умов зазначеного договору, не обумовлених цим протоколом, на власний розсуд, всіх наступних додаткових угод до нього, крім додаткових угод, предметом яких буде зменшення ціни Об’єкту, а також всіх необхідних у зв’язку з цим документів.

Результати голосування по пункту 1 порядку денного:

«ЗА»: 5
«ПРОТИ»: 0
«УТРИМАВСЯ»: 0

Згідно п. 10.9  Статуту Товариства рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь в його засіданні і мають право голосу.

Згідно п. 10.9 Статуту Товариства рішення з питань порядку денного прийняті.

ВИРІШИЛИ:
 

1.Погодити укладення між Товариством та Контрагентом договору купівлі-продажу об’єкта нерухомості, що є непрофільним активом і перебуває у власності Товариства, на наступних умовах:

– предмет договору – житлові, нежитлові приміщення, об’єкти нерухомого майна (далі – Об’єкт), а також рухоме майно (обладнання, меблі тощо) і малоцінний інвентар, необхідні для експлуатації Об’єкту;

– ціна Об’єкту з урахуванням вартості рухомого майна і малоцінного інвентарю –  12 000 000,00 (дванадцять мільйонів) гривень з ПДВ;

– термін оплати – в день укладення договору купівлі-продажу;
та надати повноваження Генеральному директору Товариства Цимбалу Олексію Юрійовичу (уповноваженій ним особі) на підписання договору купівлі-продажу Об’єкта з правом визначення умов зазначеного договору, не обумовлених цим протоколом, на власний розсуд, всіх наступних додаткових угод до нього, крім додаткових угод, предметом яких буде зменшення ціни Об’єкту, а також всіх необхідних у зв’язку з цим документів.

  Всі учасники засідання підтвердили відсутність будь-яких зауважень з приводу процедури скликання та проведення засідання Наглядової ради Товариства.

Голова
Наглядової ради Товариства                                                                                                                       Г. В. Овденко