Соціальна політика

социальная ответственность

При визначенні стратегії власного розвитку, а також у поточній діяльності АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» базується на тому, що обов’язковою умовою сталого розвитку підприємства є неухильне дотримання основоположних принципів соціальної відповідальності.

социальная ответственность
Проведення активної соціальної політики скероване на зміцнення репутації і позитивного іміджу АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» в очах працівників, партнерів, органів державної влади та громадськості, сприяє підвищенню якості управління підприємством і ефективності діяльності в цілому.

социальная ответственностьОсновним капіталом АТ «Сумське НВО» є його співробітники. Розвиваючи персонал, удосконалюючи його знання і навички, підприємство має можливість ставити амбітні цілі та досягати значних результатів у своїй діяльності.

Соціальний захист персоналу є пріоритетом для АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання». Колективним договором підприємства передбачено безліч проектів даного напрямку, в тому числі – надання пільг, компенсацій, матеріальної допомоги співробітникам, виділення безвідсоткових позик для власних потреб і навчання та багато іншого. social

Турбота про людей, їхнє здоров’я і відпочинок є і завжди буде важливим напрямком соціальної політики підприємства, адже трудовий колектив – головний капітал ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання». На підприємстві створені всі умови для повноцінного відпочинку працівників.