Дирекція КППВ АТ «Сумське НВО» інформує

Шановні споживачі Дирекції КППВ АТ «Сумське НВО» !

В даний час Дирекцією КППВ Акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» (далі – Виконавець) надаються Вам житлово-комунальні послуги з постачання теплової енергії та гарячої води (далі – Послуги).

У зв’язку з внесенням змін до законодавства України, а також зміною найменування Виконавця, виникла необхідність укладення з Вами договорів про надання Послуг в новій редакції та новому форматі.

Укладення таких договорів є обов’язковим для споживача (ст.13,14 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» № 2189 від 09.11.2017р.).

Договори про надання житлово-комунальних послуг укладаються відповідно до типових або примірних договорів, затверджених Кабінетом Міністрів України або іншими уповноваженими законом державними органами відповідно до Закону. Такі договори можуть затверджуватися окремо для різних моделей організації договірних відносин (індивідуальний договір та колективний договір про надання комунальних послуг) та для різних категорій споживачів (індивідуальний споживач, колективний споживач).

Згідно з пунктом 4 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України «Про житлово-комунальні послуги» передбачено, що не пізніше як протягом одного року з дня введення в дію Закону (тобто, не пізніше як 01.05.2020) співвласники багатоквартирних будинків незалежно від обраної ними форми управління багатоквартирним будинком зобов’язані прийняти рішення про модель організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг щодо кожного виду комунальної послуги згідно з частиною першою статті 14 Закону, а виконавці комунальних послуг – укласти із такими співвласниками договори про надання відповідних комунальних послуг відповідно до обраної співвласниками моделі організації договірних відносин.

Відповідно пункту 1 і 2 частини першої статті 4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» Кабінетом Міністрів України постановою від 21.08.2019 року № 830 затверджено (Правила надання послуги з постачання теплової енергії):

1. Правила надання послуги з постачання теплової енергії;
2. типовий договір з індивідуальним споживачем про надання послуги з постачання теплової енергії (із здійсненням обслуговування і поточного ремонту внутрішньобудинкової системи теплопостачання);
3. типовий договір з індивідуальним споживачем про надання послуги з постачання теплової енергії;
4. типовий договір з колективним споживачем про надання послуги з постачання теплової енергії;
5. типовий колективний договір про надання послуги з постачання теплової енергії;
6. типовий договір з власником (користувачем) будівлі про надання послуги з постачання теплової енергії.

які регулюватимуть відносини між суб’єктами господарювання, що провадять господарську діяльність з постачання теплової енергії та гарячої води, та споживачами цих послуг.

Згідно із частиною першою статті 14 Закону за рішенням співвласників багатоквартирного будинку (уповноваженого органу управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку), прийнятим відповідно до закону, договір про надання комунальної послуги укладається з виконавцем відповідної комунальної послуги, визначеним ст. 6 цього Закону:

1) кожним співвласником багатоквартирного будинку самостійно (індивідуальний договір);

2) від імені та за рахунок усіх співвласників багатоквартирного будинку управителем або іншою уповноваженою співвласниками особою (колективний договір);

3) об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку або іншою юридичною, особою, яка об’єднує всіх співвласників такого будинку та в їхніх інтересах укладає відповідний договір про надання комунальних послуг, як колективним споживачем.

Співвласники багатоквартирного будинку (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) самостійно обирають одну з моделей організації договірних відносин, визначену частиною першою статті 14 Закону, за кожним видом комунальної послуги (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії). У межах одного багатоквартирного будинку дозволяється обрання різних моделей організації договірних відносин за різними видами комунальних послуг.

Вибір співвласниками багатоквартирного будинку моделі організації договірних відносин та укладення відповідного договору із виконавцем комунальної послуги безпосередньо впливає на структуру платіжки споживача.

Враховуючи викладене, просимо вас у термін до 01.05.2020р. провести збори співвласників вашого багатоквартирного будинку, прийняти рішення щодо моделі організації договірних відносин з АТ «Сумське НВО» та повідомити про своє рішення Дирекції КППВ АТ «Сумське НВО» з наданням підтверджуючих документів.

Якщо співвласники багатоквартирного будинку самостійно не виберуть одну з моделей організації договірних відносин між виконавцем відповідної комунальної послуги та кожним співвласником будинку після 1 травня 2020 року буде укладено індивідуальний договір про надання комунальної послуги з урахуванням особливостей, визначених частиною сьомою статті 14 Закону.

У разі необхідності отримання додаткової інформації також просимо звертатися до Дирекції КППВ АТ «Сумське НВО» за адресою: вул. Металургів, 24 або за телефоном 24-10-14, 77-17-36 .
Прийомні дні: понеділок – четвер з 8-00 до 17-00 год перерва з 13-00 – 14-00 год.

З повагою Адміністрація Дирекції КППВ