Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство “Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання”.
2. Код за ЄДРПОУ: 05747991.
3. Місцезнаходження: 40004, м.Суми, вул.Горького, 58.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 25-04-93.
5. Електронна поштова адреса: snpo@frunze.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.frunze.com.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення

Згідно з рішеннями річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Сумське НВО» 24.04.2017р. (протокол №32 від 24.04.2017р.) відбулися наступні зміни у складі посадових осіб ПАТ «Сумське НВО» (далі – Товариство).

Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства – Овденко Галини Володимирівни -представника акціонера компанії «СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (STREMVOL HOLDINGS LIMITED) (фізична особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних).
Посадова особа володіє 0,0000014% акцій у статутному капіталі Товариства.
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Перебувала на посаді з 25.10.2016р.

Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства – Пертіна Олексія Володимировича – представника акціонера компанії «СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (STREMVOL HOLDINGS LIMITED) (фізична особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних).
Посадова особа не володіє акціями Товариства.
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Перебував на посаді з 25.10.2016р.

Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства – Шумилової Ельвіри Анатоліївни -представника акціонера компанії «СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (STREMVOL HOLDINGS LIMITED) (фізична особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних).
Посадова особа володіє 0,000007% акцій у статутному капіталі Товариства.
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Перебувала на посаді з 25.10.2016р.

Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства – Сарапулова Євгена Євгеновича -представника акціонера компанії «СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (STREMVOL HOLDINGS LIMITED) (фізична особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних).
Посадова особа не володіє акціями Товариства.
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Перебував на посаді з 25.10.2016р.

Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства – Лук’яненка Володимира Матвійовича – представника акціонера компанії «СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (STREMVOL HOLDINGS LIMITED) (фізична особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних).
Посадова особа не володіє акціями Товариства.
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Перебував на посаді з 25.10.2016р.

Припинено повноваження члена Ревізійної комісії Товариства – Турій Олени Василівни (фізична особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних).
Посадова особа володіє 0,0000014% акцій у статутному капіталі Товариства.
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Перебувала на посаді з 15.04.2011р.

Припинено повноваження члена Ревізійної комісії Товариства – Дерев’янка Олександра Миколайовича (фізична особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних).
Посадова особа володіє 0,0000014% акцій у статутному капіталі Товариства.
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Перебував на посаді з 15.04.2011р.

Припинено повноваження члена Ревізійної комісії Товариства – Кадуріної Марії Іванівни (фізична особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних).
Посадова особа володіє 0,0000014% акцій у статутному капіталі Товариства.
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Перебувала на посаді з 15.04.2011р.

Обрано членом Наглядової ради Товариства – Овденко Галину Володимирівну – представника акціонера компанії «СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (STREMVOL HOLDINGS LIMITED) (фізична особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних).
Посадова особа володіє 0,0000014% акцій у статутному капіталі Товариства.
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Попередня посада – Голова Наглядової ради Товариства.
Термін повноважень – до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Обрано членом Наглядової ради Товариства – Пертіна Олексія Володимировича – представника акціонера компанії «СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (STREMVOL HOLDINGS LIMITED) (фізична особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних).
Посадова особа не володіє акціями Товариства.
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Попередня посада – Секретар Наглядової ради Товариства.
Термін повноважень – до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Обрано членом Наглядової ради Товариства – Шумилову Ельвіру Анатоліївну представника -акціонера компанії «СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (STREMVOL HOLDINGS LIMITED) (фізична особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних).
Посадова особа володіє 0,000007% акцій у статутному капіталі Товариства.
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Попередня посада – член Наглядової ради Товариства.
Термін повноважень – до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Обрано членом Наглядової ради Товариства – Сарапулова Євгена Євгеновича – представника акціонера – компанії «СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (STREMVOL HOLDINGS LIMITED) (фізична особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних).
Посадова особа не володіє акціями Товариства.
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Попередня посада – член Наглядової ради Товариства.
Термін повноважень – до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Обрано членом Наглядової ради Товариства – Лук’яненка Володимира Матвійовича – представника акціонера компанії «СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (STREMVOL HOLDINGS LIMITED) (фізична особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних).
Посадова особа не володіє акціями Товариства.
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Попередня посада – член Наглядової ради Товариства.
Термін повноважень – до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Обрано членом Ревізійної комісії Товариства – Турій Олену Василівну (фізична особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних).
Посадова особа володіє 0,0000014% акцій у статутному капіталі Товариства.
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Попередня посада – Голова Ревізійної комісії Товариства.
Термін повноважень – 3 роки.

Обрано членом Ревізійної комісії Товариства – Дерев’янка Олександра Миколайовича (фізична особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних).
Посадова особа володіє 0,0000014% акцій у статутному капіталі Товариства.
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Попередня посада – Секретар Ревізійної комісії Товариства.
Термін повноважень – 3 роки.

Обрано членом Ревізійної комісії Товариства – Шпака Ігора Миколайовича (фізична особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних).
Посадова особа не володіє акціями Товариства.
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Попередня посада – Заступник Голови Правління ОСББ «Мрія-3», м.Суми.
Термін повноважень – 3 роки.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Генеральний директор Цимбал О.Ю.                                                                                                               25.04.2017р.