ПРОТОКОЛ № 05/11-2018
засідання Наглядової ради
ПАТ «Сумське НВО»

 

«05» листопада 2018 року

 

Наглядова рада ПАТ «Сумське НВО» (далі також – Товариство), в складі:

Овденко Галини Володимирівни, голови Наглядової ради Товариства;
Пертіна Олексія Володимировича, секретаря Наглядової ради Товариства;
Лук’яненко Володимира Матвійовича, члена Наглядової ради Товариства;
Шумилової Ельвіри Анатоліївни, члена Наглядової ради Товариства;
Сарапулова Євгена Євгеновича, члена Наглядової ради Товариства,

проводить засідання в заочній формі відповідно до пункту 10.9. Статуту Товариства з використанням бюлетенів для голосування.

Станом на 05.11.2018р. отримані бюлетені з рішеннями 5 членів Наглядової ради Товариства. Відповідно до пункту 10.9. Статуту Товариства засідання є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

 1. Про погодження укладення між Товариством та Замовником договору підряду (далі – Договір) та надання Генеральному директору Товариства Цимбалу Олексію Юрійовичу (уповноваженій ним особі) повноважень на підписання зазначеного Договору і всіх необхідних у зв’язку з цим документів.
СЛУХАЛИ:

Інформацію про необхідність:

1. укладення між Товариством та Замовником Договору з наступними істотними умовами:
– предметом Договору є роботи з реконструкції компресорного цеху №4 дотискувальної компресорної станції (будівельні роботи та поточний ремонт);
– загальна вартість Договору не перевищує 997 946 655,54 (дев’ятсот дев’яносто сім мільйонів дев’ятсот сорок шість тисяч шістсот п’ятдесят п’ять, 54/100) грн. з ПДВ;
– термін виконання робіт – 360 календарних днів з дати укладення Договору;

і надання повноважень Генеральному директору Товариства Цимбалу Олексію Юрійовичу (уповноваженій ним особі) на підписання Договору з правом визначення умов Договору, не обумовлених цим протоколом, на власний розсуд, а також на підписання всіх наступних додаткових угод до нього, крім додаткових угод, умовами яких буде передбачено зміну загальної вартості Договору більш, ніж на 5%, і всіх необхідних у зв’язку з цим документів.

Результати голосування по пункту 1 порядку денного:

«ЗА»: 5
«ПРОТИ»: 0
«УТРИМАВСЯ»: 0

Згідно п. 10.9  Статуту Товариства рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь в його засіданні і мають право голосу.

Відповідно до п. 10.9 Статуту Товариства рішення з питань порядку денного прийняті.

ВИРІШИЛИ:

1. Погодити укладення між Товариством та Замовником Договору з наступними істотними умовами:

– предметом Договору є роботи з реконструкції компресорного цеху №4 дотискувальної компресорної станції (будівельні роботи та поточний ремонт);
– загальна вартість Договору не перевищує 997 946 655,54 (дев’ятсот дев’яносто сім мільйонів дев’ятсот сорок шість тисяч шістсот п’ятдесят п’ять, 54/100) грн. з ПДВ;
– термін виконання робіт – 360 календарних днів з дати укладення Договору;

і надати повноваження Генеральному директору Товариства Цимбалу Олексію Юрійовичу (уповноваженій ним особі) на підписання Договору з правом визначення умов Договору, не обумовлених цим протоколом, на власний розсуд, а також на підписання всіх наступних додаткових угод до нього, крім додаткових угод, умовами яких буде передбачено зміну загальної вартості Договору більш, ніж на 5%, і всіх необхідних у зв’язку з цим документів.

  Всі учасники засідання підтвердили відсутність будь-яких зауважень з приводу процедури скликання та проведення засідання Наглядової ради Товариства.

Голова
Наглядової ради Товариства                                                                                    Г. В. Овденко