ПРОТОКОЛ № 11/09-2018
засідання Наглядової ради
ПАТ «Сумське НВО»


«11» вересня 2018 року

Наглядова рада ПАТ «Сумське НВО» (далі також – Товариство), в складі:

Овденко Галини Володимирівни, голови Наглядової ради Товариства;
Пертіна Олексія Володимировича, секретаря Наглядової ради Товариства;
Лук’яненко Володимира Матвійовича, члена Наглядової ради Товариства;
Шумилової Ельвіри Анатоліївни, члена Наглядової ради Товариства;
Сарапулова Євгена Євгеновича, члена Наглядової ради Товариства,

проводить засідання в заочній формі відповідно до пункту 10.9. Статуту Товариства з використанням бюлетенів для голосування.
Станом на 11.09.2018г. отримані бюлетені з рішеннями 5 членів Наглядової ради Товариства. Відповідно до пункту 10.9. Статуту Товариства засідання є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про погодження укладення між Товариством та ***********(далі-Замовник) договору про закупівлю товарів (матеріально-технічних ресурсів) (далі – Договір) та надання Генеральному директору Товариства Цимбал Олексію Юрійовичу (уповноваженій ним особі) повноважень на підписання зазначеного договору і всіх необхідних у зв’язку з цим документів.

СЛУХАЛИ: Інформацію про необхідність:
1. укладення між Товариством та Замовником Договору з наступними істотними умовами:
– предметом Договору є поставка арматури трубопровідної: кранів, вентилів, клапанів та подібних пристроїв (кранів кульових);
– загальна вартість робіт і устаткування по Договору – в сумі, що не перевищує 134 462 455,20 грн. з ПДВ;
***********************
і надання повноважень Генеральному директору Товариства Цимбалу Олексію Юрійовичу (уповноваженій ним особі) на підписання Договору з правом визначення умов Договору, не обумовлених цим протоколом, на власний розсуд, а також на підписання всіх наступних додаткових угод до нього, крім додаткових угод, умовами яких буде передбачено зміну загальної вартості Договору більш, ніж на 5%, і всіх необхідних у зв’язку з цим документів.

Результати голосування по пункту 1 порядку денного:
«ЗА»:
Овденко Г.В.
Сарапулов Є.Є.
Шумилова Е.А.
Пертін О.В.
Лук’яненко В.М.
Всього: 5

«ПРОТИ»:
Всього: 0

«УТРИМАВСЯ»:
Всього: 0

Згідно п. 10.9 Статуту Товариства рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь в його засіданні і мають право голосу.
Відповідно до п. 10.9 Статуту Товариства рішення з питань порядку денного прийняті.

ВИРІШИЛИ:

1. Погодити укладення між Товариством та Замовником Договору з наступними істотними умовами:
– предметом Договору є поставка арматури трубопровідної: кранів, вентилів, клапанів та подібних пристроїв (кранів кульових);
– загальна вартість робіт і устаткування по Договору – в сумі, що не перевищує 134 462 455,20 грн. з ПДВ;
*******************
і надати повноваження Генеральному директору Товариства Цимбалу Олексію Юрійовичу (уповноваженій ним особі) на підписання Договору з правом визначення умов Договору, не обумовлених цим протоколом, на власний розсуд, а також на підписання всіх наступних додаткових угод до нього, крім додаткових угод, умовами яких буде передбачено зміну загальної вартості Договору більш, ніж на 5%, і всіх необхідних у зв’язку з цим документів.

Всі учасники засідання підтвердили відсутність будь-яких зауважень з приводу процедури скликання та проведення засідання Наглядової ради Товариства.

Голова
Наглядової ради Товариства                              Г. В. Овденко