ПРОТОКОЛ № 19/10-2018
засідання Наглядової ради
ПАТ «Сумське НВО»


«19» жовтня 2018 року

Наглядова рада ПАТ «Сумське НВО» (далі також – Товариство), в складі:

Овденко Галини Володимирівни, голови Наглядової ради Товариства;
Пертіна Олексія Володимировича, секретаря Наглядової ради Товариства;
Лук’яненко Володимира Матвійовича, члена Наглядової ради Товариства;
Шумилової Ельвіри Анатоліївни, члена Наглядової ради Товариства;
Сарапулова Євгена Євгеновича, члена Наглядової ради Товариства,

проводить засідання в заочній формі відповідно до пункту 10.9. Статуту Товариства з використанням бюлетенів для голосування.
Станом на 19.10.2018г. отримані бюлетені з рішеннями 5 членів Наглядової ради Товариства. Відповідно до пункту 10.9. Статуту Товариства засідання є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Узгодження укладення між Товариством та фізичною особою-підприємцем (далі – ФОП) договору оренди рухомого та нерухомого майна (далі – Договір оренди) та надання Генеральному директору Товариства Цимбалу Олексію Юрійовичу (уповноваженій ним особі) повноважень на підписання договору оренди та всіх необхідних у зв’язку з цим документів.
СЛУХАЛИ: Інформацію про необхідність:

1. укладення між Товариством та ФОП  Договору оренди на наступних умовах:
– в оренду буде передано:
нежитлове приміщення допоміжних служб (готель) площею 6013,1м2, госпблок площею 297,3м2;
нежитлове приміщення – готель загальною площею 5110,0 м2;
автодороги і тротуари готелю, замощення, огорожа, зовнішні мережі водопроводу, госппобутової і зливової каналізації готелю, зовнішнє освітлення, внутрішньо майданчикові кабельні мережі по живленню будівель готелю, газопровід середнього тиску від ШГРП до котельні готелю,

а також рухоме майно, необхідне для організації діяльності готелю;

– плата за користування орендованим майном за місяць оренди складе не менше 125712,24 грн. з ПДВ;

– термін оренди: з дати підписання Товариством та ФОП акту прийому-передачі орендованого майна до 31.05.2019р.;

і надання повноважень Генеральному директору Товариства Цимбалу Олексію Юрійовичу (уповноваженій ним особі) на підписання Договору оренди з правом визначення його умов, не передбачених цим протоколом, на власний розсуд, і повноважень на підписання всіх наступних додаткових угод до Договору оренди, включаючи додаткову угоду про його розірвання, а також всіх необхідних у зв’язку з цим документів.

Результати голосування по пункту 1 порядку денного:

«ЗА»: 5

«ПРОТИ»: 0

«УТРИМАВСЯ»: 0

 Згідно п. 10.9  Статуту Товариства рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь в його засіданні і мають право голосу.
Відповідно до п. 10.9 Статуту Товариства рішення з питань порядку денного прийняті.

ВИРІШИЛИ:

1. Погодити укладення між Товариством та ФОП Договору оренди на наступних умовах:

– в оренду буде передано:

нежитлове приміщення допоміжних служб (готель) площею 6013,1м2, госпблок площею 297,3м2;
нежитлове приміщення – готель загальною площею 5110,0 м2;
автодороги і тротуари готелю, замощення, огорожа, зовнішні мережі водопроводу, госппобутової і зливової каналізації готелю, зовнішнє освітлення, внутрішньо майданчикові кабельні мережі по живленню будівель готелю, газопровід середнього тиску від ШГРП до котельні готелю,
а також рухоме майно, необхідне для організації діяльності готелю;

– плата за користування орендованим майном за місяць оренди складе не менше 125712,24 грн. з ПДВ;

– термін оренди: з дати підписання Товариством та ФОП акту прийому-передачі орендованого майна до 31.05.2019р.;

і надання повноважень Генеральному директору Товариства Цимбалу Олексію Юрійовичу (уповноваженій ним особі) на підписання Договору оренди з правом визначення його умов, не передбачених цим протоколом, на власний розсуд, і повноважень на підписання всіх наступних додаткових угод до Договору оренди, включаючи додаткову угоду про його розірвання, а також всіх необхідних у зв’язку з цим документів.

  Всі учасники засідання підтвердили відсутність будь-яких зауважень з приводу процедури скликання та проведення засідання Наглядової ради Товариства.

Голова
Наглядової ради Товариства                                                                                                   Г. В. Овденко