ПРОТОКОЛ № 21/09-2018
засідання Наглядової ради
ПАТ «Сумське НВО»

 

«21» вересня 2018 року

 

Наглядова рада ПАТ «Сумське НВО» (далі також – Товариство), в складі:

Овденко Галини Володимирівни, голови Наглядової ради Товариства;
Пертіна Олексія Володимировича, секретаря Наглядової ради Товариства;
Лук’яненко Володимира Матвійовича, члена Наглядової ради Товариства;
Шумилової Ельвіри Анатоліївни, члена Наглядової ради Товариства;
Сарапулова Євгена Євгеновича, члена Наглядової ради Товариства,

проводить засідання в заочній формі відповідно до пункту 10.9. Статуту Товариства з використанням бюлетенів для голосування.

Станом на 21.09.2018р. отримані бюлетені з рішеннями 5 членів Наглядової ради Товариства. Відповідно до пункту 10.9. Статуту Товариства засідання є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про погодження укладення між Товариством та Контрагентом договору оренди рухомого та нерухомого майна, необхідного для експлуатації ********* котельні північного промислового вузла (далі – Договір 1) і надання повноважень Генеральному директору Товариства Цимбалу Олексію Юрійовичу (уповноваженій ним особі) на підписання Договору, всіх додаткових угод до Договору, включаючи додаткову угоду про розірвання Договору, а також всіх необхідних у зв’язку з цим документів.

2. Про погодження укладення між Товариством та Контрагентом  договору оренди рухомого та нерухомого майна, необхідного для експлуатації ******* енергетичної газо-турбінної установки (далі – Договір 2) і надання повноважень Генеральному директору Товариства Цимбалу Олексію Юрійовичу (уповноваженій ним особі) на підписання Договору, всіх додаткових угод до Договору, включаючи додаткову угоду про розірвання Договору, а також всіх необхідних у зв’язку з цим документів.

3. *******

СЛУХАЛИ: Информацію про необхідність:

1. укладення між Товариством та Контрагентом  Договору 1 на наступних умовах:
– предмет оренди – нерухоме майно, передавальні пристрої і мережі комунікацій, а також обладнання, *********, зазначені в додатках №1-3 до цього Протоколу;
– плата за користування орендованим майном – 451 021,75 грн. без ПДВ, ПДВ 20% 90 204,35 грн., всього з ПДВ 541 226,10 грн .;

– термін дії Договору 1 – до 31.12.2018р.;

і надання повноважень Генеральному директору Товариства Цимбалу Олексію Юрійовичу (уповноваженій ним особі) на підписання Договору 1 з правом прийняття рішень за умовами Договору 1, не обумовлених цим протоколом, на власний розсуд, всіх додаткових угод до Договору 1, крім додаткових угод, умовами яких буде передбачено зміну вартості орендної плати більш ніж на 5%, а також всіх необхідних у зв’язку з цим документів.

Результати голосування по пункту 1 порядку денного:

«ЗА»: 3

 «ПРОТИ»: 1

 «УТРИМАВСЯ»: 1

2. укладення між Товариством та Контрагентом  Договору 2 на наступних умовах:
– предмет оренди – нерухоме майно, передавальні пристрої і мережі комунікацій, а також обладнання, *********, зазначені в додатках №4-6 до цього Протоколу;
– плата за користування орендованим майном – 15 939,68 грн. без ПДВ, ПДВ 20% 3 187,94 грн., всього з ПДВ 19 127,62 грн .;

– термін дії Договору 2 – до 31.12.2018р .;

і надання повноважень Генеральному директору Товариства Цимбалу Олексію Юрійовичу (уповноваженій ним особі) на підписання Договору 2 з правом прийняття рішень за умовами Договору 2, не обумовлених цим протоколом, на власний розсуд, всіх додаткових угод до Договору 2, крім додаткових угод, умовами яких буде передбачено зміну вартості орендної плати більш ніж на 5%, а також всіх необхідних у зв’язку з цим документів.

Результати голосування по пункту 2 порядку денного:

«ЗА»: 3

«ПРОТИ»: 1

«УТРИМАВСЯ»: 1

 3.     ************

Згідно п. 10.9 Статуту Товариства рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь в його засіданні і мають право голосу.
Відповідно до п. 10.9 Статуту Товариства рішення з питань порядку денного прийняті.

ВИРІШИЛИ:

 

1. Погодити укладення між Товариством та Контрагентом Договору 1 на наступних умовах:
– предмет оренди – нерухоме майно, передавальні пристрої і мережі комунікацій, а також обладнання, *******, зазначені в додатках №1-3 до цього Протоколу;
– плата за користування орендованим майном – 451 021,75 грн. без ПДВ, ПДВ 20% 90 204,35 грн., всього з ПДВ 541 226,10 грн .;

– термін дії Договору 1 – до 31.12.2018р.;

і надати повноваження Генеральному директору Товариства Цимбалу Олексію Юрійовичу (уповноваженій ним особі) на підписання Договору 1 з правом прийняття рішень за умовами Договору 1, не обумовлених цим протоколом, на власний розсуд, всіх додаткових угод до Договору 1, крім додаткових угод, умовами яких буде передбачено зміну вартості орендної плати більш ніж на 5%, а також всіх необхідних у зв’язку з цим документів.

2.Узгодити укладення між Товариством та Контрагентом  Договору 2 на наступних умовах:
– предмет оренди – нерухоме майно, передавальні пристрої і мережі комунікацій, а також обладнання, *********, зазначені в додатках №4-6 до цього Протоколу;
– плата за користування орендованим майном – 15 939,68 грн. без ПДВ, ПДВ 20% 3 187,94 грн., всього з ПДВ 19 127,62 грн .;

– термін дії Договору 2 – до 31.12.2018р .;

і надати повноваження Генеральному директору Товариства Цимбал Олексію Юрійовичу (уповноваженій ним особі) на підписання Договору 2 з правом прийняття рішень за умовами Договору 2, не обумовлених цим протоколом, на власний розсуд, всіх додаткових угод до Договору 2, крім додаткових угод, умовами яких буде передбачено зміну вартості орендної плати більш ніж на 5%, а також всіх необхідних у зв’язку з цим документів.

3.***********

 

  Всі учасники засідання підтвердили відсутність будь-яких зауважень з приводу процедури скликання та проведення засідання Наглядової ради Товариства.

Голова
Наглядової ради Товариства       Г. В. Овденко