Лінія виробництва слабкої азотної кислоти

Застосовується для виробництва азотної кислоти методом каталітичного окислення аміаку повітрям з наступним поглинанням отриманих оксидів водою.

kisl-2Технологічний процес ділиться на чотири основні стадії:

  • конверсію аміаку;
  • охолодження нітрозних газів;
  • абсорбцію оксидів азоту;
  • каталітичну очистку вихлопних газів

Вміст окислів азоту після каталітичного очищення відповідає санітарним нормам.
Вміст окислів азоту після каталітичного очищення відповідає санітарним нормам.
Управління процесом повністю автоматизовано, що дозволяє скоротити до мінімуму кількість обслуговуючого персоналу при забезпеченні оптимального режиму роботи обладнання. Пуск і зупинка лінії здійснюється з диспетчерського пункту.
Замовниками технологічної лінії, до складу якої входить близько 40 одиниць основного хімічного обладнання, було 29 підприємств колишнього СРСР, а також підприємства Угорщини та Болгарії. Висока ефективність і надійність функціонування апаратів дозволяють експлуатувати їх протягом більше 25 років.

Технічна характеристика

Продуктивність, т/рік до 360000
Концентрація кислоти, % 60
Об’ємний вміст оксидів азоту у вихлопних газах, % 0,004 – 0,006

Великий практичний досвід виготовлення обладнання для виробництва азотної кислоти дозволяє здійснювати підбір і випуск апаратів для технологічних ліній, виготовлених за різними проектами в різний час і виробляти модернізацію вже наявних технологічних ліній і окремих апаратів в період капітальних ремонтів.