Статут товариства (дата разміщення нової редакції – 02.08.2019 р.)(підпис, печатка)

Статут товариства (дата розміщення нової редакції – 03.11.2016 р.)

 

Внутрішні положення:

Положення про загальні збори АТ (підпис, печатка) (дата разміщення – 30.08.2019 р.);

Положення про наглядову раду АТ (підпис, печатка)(дата разміщення – 30.08.2019 р.)

Положення про ревізійну комісію АТ (подпись, печать)(дата разміщення – 30.08.2019 р.)

Положення про загальні збори ПАТ (дата разміщення нової редакції – 08.09.2015 р.);

Положення про наглядову раду ПАТ (дата разміщення нової редакції – 03.11.2016 р.);

Положення про ревізійну комісію ПАТ (дата разміщення нової редакції – 08.09.2015 р.);

Положення про філії і представництва:

Положення про представництво ПАТ в м. Київ;

Положення про представництво ПАТ в м.Москва;

Положення про філію ПАТ в Азербайджані

Положення про філію ПАТ в Казахстані