Лінії по виробництву соди

Застосовується для комплектації ліній по виробництву соди кальцинованої аміачним способом Сольве.

sodaВипускається наступне обладнання:

 • колона абсорбційна;
 • теплообмінник дистиляції;
 • колона карбонізаційна;
 • колона дистиляційна;
 • кальцинатор;
 • кристалізатор;
 • арматура;
 • трубопроводи.

Абсорбційна колона складається з шести секцій. Їх призначення:

 • зберігання слабоактивної рідини і амонізованого розсолу;
 • поглинання розсолом аміаку і вуглекислоти;
 • охолодження газу дистиляції.

При виході з ладу будь-якої секції можлива її індивідуальна заміна.
Теплообмінник дистиляції служить для відгону вуглекислоти з рідини конденсатора дистиляції з допомогою парогазової суміші.

 

Основные характеристики:

Найменування обладнання Складові частини Призначення Габарити,
мм
Маса,
кг
діаметр висота
Колона абсорбційна Резервуар I
(P-I)
Для зберігання слабо активної рідини і амонізованого розсолу 7168 23437
Резервуар II
(P-П)
Для зберігання слабо активної рідини і амонізованого розсолу 2800 6715 20760
Другий абсорбер
(АБ-II)
Для поглинання розсолом аміаку і вуглекислоти 12333 82950
Перший абсорбер
(АБ-I)
Для поглинання розсолом аміаку і вуглекислоти, що не поглинулись у другому абсорбері 8340 45100
Другий промивач газу колон
(ПГК II)
Для поглинання розсолом аміаку і вуглекислоти , що надходять з газом з першого промивача газу карбонації 10103 54110
Холодильник газу дистиляцїї (ХГДС) Для охолодження газу дистиляції 1245 5612
Разом вся абсорбційна колона 52000 282500
Теплообмінник дистиляції Для відгону вуглекислоти з рідини конденсату дистиляції з допомогою парогазової суміші 3200 15950 65845