Енергетичні газотурбінні установки

Перспективним напрямком розвитку енергетики є застосування енергозберігаючих технологій на базі газотурбінних установок, що дозволяють істотно підвищити ефективність використання органічного палива при виробництві електричної енергії.

Маючи великий досвід у проектуванні та виготовленні турбокомпресорних і газоперекачувальних агрегатів на базі газотурбінних приводів, АТ «Сумське НВО» освоїло випуск газотурбінних енергетичних електростанцій двох типів:

 • ЕГТУ-16 – забезпечує вироблення 16 МВт електричної енергії та 21,5 Гкал / год теплової енергії;
 • ПГУ-20 – установка з парогазовим циклом, що складається з газотурбогенераторних установки (ГТУ) потужністю 16МВт і паротурбінної установки номінальної потужності 6 МВт.
enblok1-2 enblok3

Застосування даних когенераторних установок дозволяє вирішити такі завдання:

 • утилізація попутного нафтового газу;
 • зниження вартості електроенергії, споживаної на власні потреби:
 • створення аварійного резервного живлення;
 • теплопостачання побутових об’єктів і житлових селищ.

У конструкції установок використані переваги блочно-контейнерному компонування газотурбінної частини і традиційні для теплоенергетики технічні рішення, обумовлені розміщенням електрогенератора та іншого електросилового обладнання в капітальній будівлі. Установки можуть бути виконані повністю в блочно-контейнерному виконанні повної заводської готовності, що дозволяє значно скоротити терміни будівельно-монтажних робіт.

Основні переваги енергоустановок:

 • можливість монтажу в капітальних спорудах (реконструкція існуючих) і на відкритих майданчиках (блочно-модульний варіант);
 • мобільність, можливість установки в безпосередній близькості від споживача або джерела газу;
 • блочно-модульна конструкція дозволяє проводити встановлення та ремонт обладнання на обмеженій площі;
 • можливість швидкого відключення і запуску газотурбо-генераторної частини установки протягом 15-45 хвилин;
 • автоматична система управління і широка діагностика технічного стану;
 • мінімальна чисельність обслуговуючого персоналу.

Основні технічні параметри

Найменування параметру,
одиниця виміру
Значення параметру
ПГУ – 20 ЕГТУ – 16
Газотурбогенераторна установка (ГТУ)
Тип генератора Т 20-2-У3
– Потужність електрична активна на клемах генератора на номінальному режимі, МВт 16
– Напруга номінальне на клемах генератора, В 6300 (10500)
– Частота струму номінальна, Гц 50
– Коефіцієнт потужності номінальний, cos 0,8
Паровий котел-утилізатор (КТУ)
– Температура пари на виході з котла-утилізатора, ° С, не більше 380
– Тиск пари на виході з КТУ, МПа 2,0
Утилізатор тепла (УТ)
– Витрата води через утилізатор, м3/год. 480
Паротурбінна установка (ПТУ)
Парова турбіна (ПТ)
– Потужність парової турбіни, МВт 4,0-6,0
– Витрата пари, т/ч 32,6
– Тиск пари на вході в ПТ, МПа 1,75
Тип генератору T-6-2У3
– Потужність електрична активна на клемах генератора на номінальному режимі, МВт 6,0
– Напруга номінальне на клемах генератора, В 6300 ( 10500)
– Частота струму номінальна, Гц 50
– Коефіцієнт потужності номінальний, cos 0,8

Система автоматичного управління і регулювання (САУ і Р) призначена для управління всім комплексом обладнання енергетичних установок.

САУ і Р виконана на базі програмно-технічного комплексу фірми «GE Fаnuk» і компанії «Saturn Data International».

Основними функціями системи є автоматичний пуск установок, нормальний і аварійний останов, автоматичний захист на всіх режимах роботи, обчислення значень розрахункових параметрів, автоматичне регулювання подачі палива і підтримує заданий режим роботи з дотриманням необхідних технологічних обмежень.

За бажанням замовника система автоматичного управління і регулювання може бути виконана на базі програмно-технічних комплексів будь-яких провідних вітчизняних і зарубіжних фірм.