img_20190730_123048На Сумському НВО відбулися зміни. Так, рішенням Наглядової ради товариства було обрано генерального директора. Ним став Володимир Матвійович Лук’яненко, який до цього був виконуючим обов’язки гендиректора. А під час річних Загальних зборів акціонерів було ухвалене рішення про зміну типу та найменування товариства і затверджена нова редакція його Статуту.

Відтепер Публічне акціонерне товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» матиме назву Акціонерне товариство “Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання”. Скорочене найменування Товариства – АТ “Сумське НВО”. Також змінено тип товариства з публічного на приватне.

Зміни пов’язані насамперед з приведенням діяльності товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

16 листопада 2017 року Верховна рада України ухвалила Закон №221- VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів)». Даний закон ввів до національного законодавства вимоги європейських директив з корпоративного управління та діяльності компаній та удосконалив його в питаннях емісії цінних паперів, розкриття інформації на фондовому ринку України та діяльності з надання інформаційних послуг.

Раніше у законодавстві розподіл акціонерних товариств на публічні та приватні здійснювався за формальними ознаками. Так, до товариств у яких було понад 100 акціонерів, законодавство висувало вимогу застосовувати форму «публічного акціонерного товариства». У той же час, як у європейській практиці публічними вважаються компанії, які робили публічну пропозицію своїх цінних паперів. Будь-які інші критерії не можуть бути використані щоб назвати компанію публічною чи приватною. Таким чином закон вирішує проблему «псевдо-публічності» більшості публічних акціонерних товариств. Після набуття чинності цього закону публічними вважаються лише емітенти, цінні папери яких станом на 1 січня 2018 року перебувають у лістингу фондової біржі (біржовому реєстрі).